Δημιουργία Δελτίου
00
μέρες
00
ώρες
00
λεπτά
00
δευτ

Συχνές Ερωτήσεις

FAQ7 Terms & Conditions

Κατά τη διαδικασία εγγραφής σου, είναι υποχρεωτική η ανάγνωση και αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων που διέπουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. 
Σε διαφορετική περίπτωση η εγγραφή, σύνδεση ή οποιαδήποτε συναλλαγή δεν θα  είναι εφικτές.

Ναι. Οι Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν ή/και να αντικατασταθούν έπειτα όμως από προηγούμενη ενημέρωση μέσω σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα μας. Για να μένεις ενήμερος και  εξοικειωμένος με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και την Πολιτική Απορρήτου θα χρειαστεί να ελέγχεις για τυχόν αλλαγές/τροποποιήσεις.
Η συνέχιση της εκ μέρους σου χρήσης της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής μετά από τυχόν τροποποιήσεις των Όρων και της Πολιτικής Απορρήτου θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σου των τροποποιήσεων.