NEXT DRAW

00 : 00 : 00 : 00

Όροι και Προϋποθέσεις Ενέργειας «200% Bonus Πρώτου Δελτίου»

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει πρόγραμμα πιστότητας (Tzoker Loyalty). Οι επιβραβεύσεις, τα δώρα και τα ειδικά προνόμια που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά, στοχεύουν στην επιβράβευση των παικτών Tzoker.gr. Η επιβράβευση γίνεται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την παικτική συμπεριφορά των εγγεγραμμένων παικτών και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και σε κάθε περίπτωση δεν χορηγούνται επιβραβεύσεις σε ορισμένους παίκτες με όρους που διαφέρουν από εκείνους με βάση τους οποίους παρέχονται επιβραβεύσεις σε άλλους παίκτες.
 2. Η επιβράβευση πρώτου δελτίου, εφεξής η «επιβράβευση», αφορά στην επιστροφή του 200% της αξίας του πρώτου δελτίου κάθε παίκτη εντός της διάρκειας ισχύος της επιβράβευσης και μέχρι του μέγιστου ποσού των 50€.
 3. Η επιβράβευση αφορά μόνο στο πρώτο δελτίο που θα καταθέσει ο εγγεγραμμένος παίκτης μέσω του ιστοτόπου www.tzoker.gr ή της εφαρμογής ΤΖΟΚΕΡ, κατά την διάρκεια ισχύος του εν λόγω προγράμματος επιβράβευσης.
 4. Η επιβράβευση ισχύει μόνο για τους εγγεγραμμένους παίκτες στο Tzoker.gr που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πιστότητας, οι παίκτες θα πρέπει επιπλέον να έχουν συναινέσει ρητά στη λήψη εμπορικής επικοινωνίας, καθώς και στην επεξεργασία της παικτικής τους συμπεριφοράς στο πλαίσιο προγραμμάτων πιστότητας.
 5. Ο παίκτης για να συμμετάσχει στην επιβράβευση θα πρέπει να προβεί σε κατάθεση του δελτίου του χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια από μέρους του παίκτη, δεδομένου ότι ο παίκτης έχει ήδη ρητά συναινέσει στην λήψη προσφορών και επιβραβεύσεων καθώς και στην λήψη εμπορικής επικοινωνίας αυτών.
 6. Το ποσό της επιβράβευσης (μπόνους) θα πιστώνεται στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του παίκτη, αμέσως μετά την κατάθεση του πρώτου δελτίου του παίκτη κατά την διάρκεια ισχύος του προγράμματος επιβράβευσης. Εφόσον ο παίκτης δεν επιθυμεί να λάβει το συγκεκριμένο μπόνους ως μέρος του προγράμματος επιβράβευσης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Tzoker.gr και να ζητήσει την απενεργοποίηση του μπόνους ή/και της λήψης εν γένει προσφορών, επιβραβεύσεων και της εμπορικής επικοινωνίας αυτών.
 7. Ο παίκτης θα έχει στη διάθεσή του 7 ημέρες από την ανάθεση της επιβράβευσης στο λογαριασμό του για να καταθέσει το πρώτο του δελτίο προκειμένου να λάβει το αντίστοιχο ποσό επιβράβευσης (μπόνους) και 14 ημέρες από την κατάθεση του εν λόγω δελτίου και λήψη του μπόνους, μέχρι να καλύψει τις προϋποθέσεις ανάληψης του μπόνους, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 8. Ο παίκτης θα μπορεί να βρει τις πληροφορίες σχετικά με την έναρξη και λήξη της επιβράβευσης μέσα από τον ιστότοπο www.tzoker.gr και την εφαρμογή ΤΖΟΚΕΡ, στην ενότητα Λογαριασμός>Προσφορές.
 8. Για να μπορέσει να προχωρήσει σε ανάληψη του ποσού που αντιστοιχεί στο μπόνους και σε κάθε περίπτωση σε ανάληψη ποσού έως 50€ (δηλαδή έως το μέγιστο ποσό επιβράβευσης), ο παίκτης θα χρειαστεί να έχει προχωρήσει σε κατάθεση δελτίων ΤΖΟΚΕΡ των οποίων η συνολική αξία να ισούται με την αξία του μπόνους.
 9. Σε περίπτωση που υπάρξει αίτημα ανάληψης προτού ολοκληρωθούν οι προϋποθέσεις ανάληψης, τότε το μπόνους θα διαγράφεται.
 10. Το διαθέσιμο υπόλοιπο (χωρίς τυχόν διαθέσιμα ποσά επιβραβεύσεων) του λογαριασμού χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα και μόνο σε περίπτωση που αυτό εξαντληθεί χρησιμοποιείται τυχόν διαθέσιμο ποσό στον λογαριασμό του παίκτη το οποίο προήλθε από την πίστωση του μπόνους.
 11. Εργαζόμενοι του ομίλου ΟΠΑΠ, ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι πρακτορείων ΟΠΑΠ απαγορεύεται να συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια που παρέχονται μέσω Διαδικτύου κι ως εκ τούτου δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα πιστότητας.
 12. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά πάντα χρόνο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει παίκτες από το να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πιστότητας (Tzoker Loyalty), εφόσον τέτοιος αποκλεισμός δικαιολογείται από το σύνολο των περιστάσεων (ενδεικτικά: παραβίαση όρων της σύμβασης προσχώρησης, πιθανολογείται ότι συντρέχει περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κ.λπ.).
 13. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή διαφωνίας σχετικά με την εγκυρότητα της συμμετοχής ενός παίκτη στο πρόγραμμα πιστότητας να ακυρώσει την εν λόγω συμμετοχή.
 14. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν ήθελε υποστεί ο παίκτης για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και που συνδέεται με τη συμμετοχή του παίκτη στο πρόγραμμα πιστότητας, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του παίκτη με τους όρους συμμετοχής ή/και χρήσης της επιβράβευσης κ.λπ..
 15. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τους όρους του προγράμματος πιστότητας ή/και να καταργήσει το πρόγραμμα πιστότητας ή/και μέρος ή και το σύνολο των επιμέρους επιβραβεύσεων που περιέχονται στο πρόγραμμα επιβράβευσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Οι όροι συμμετοχής θα είναι διαθέσιμοι κατά πάντα χρόνο στην εφαρμογή TZOKEΡ και στο διαδικτυακό ιστότοπο www.tzoker.gr, εντός της ενότητας Λογαριασμός > Προσφορές.
 16. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρμογή τους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 
 17. Ισχύουν οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Tzoker.gr.